AEKON

INTERNE EN EXTERNE AUDITS

Wilt u uw bedrijfsprocessen objectief laten beoordelen, dan voert AEKON een gedegen interne audit uit. De resultaten laten zien waar uw bedrijf van de standaard afwijkt, maar ook waar verbetering mogelijk is. Nadat de audit is voorbereid en ingepland, voer ik de interviews uit en rapporteer ik de resultaten. Indien gewenst, beoordeel ik ook de effectiviteit van de genomen maatregelen.
Het uitvoeren van externe audits - o.a. bij toeleveranciers - is een intensieve en tijdrovende taak. Door mijn ervaring als Lead Auditor bij Certificerende Instellingen, is dit voor mij bekend terrein.

CONSULTANCY

Als interim Kwaliteitsmanager - of om uw kwaliteitsmanagementsysteem een flinke boost te geven - kan AEKON uw organisatie ondersteunen bij alle fasen van de verbetercyclus. Denk hierbij aan het borgen van processen, de implementatie van het KMS, het ondersteunen van een certificatie-proces en het werken volgens LEAN principes.